نمایشگر یک مطلب

 

پیمایش

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.
بورس کمپ (ویژه اعضای محترم هیئت علمی)
مجموعه وبینار های آموزشی

بورس کمپ (ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

بورس کمپ (ویژه اعضای هیئت علمی ) مجموعه وبینارهای آموزشی رایگان آشنایی با بورس در روز دوشنبه 99/07/14 ساعت 10 صبح ، مرکز...

شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹

اخبار و انتصابات

بورس کمپ (ویژه اعضای محترم هیئت علمی)
مجموعه وبینار های آموزشی
بورس کمپ (ویژه اعضای محترم هیئت علمی)
بورس کمپ (ویژه اعضای هیئت علمی ) مجموعه وبینارهای آموزشی رایگان آشنایی با بورس در روز دوشنبه 99/07/14 ساعت 10 صبح ، مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی با همکاری تالار بورس منطقه ای کرمانشاه برگزار می کند اعضای محترم هیئت علمی...
آموزش
آموزش کسب وکاربا حضور اعضای هیئت علمی
آموزش
بسم الله الرحمن الرحیم آموزش تدوین کسب وکار با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی که متقاضی ورود به مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی می باشند با تدریس دکتر محمد بهمن در محل مرکز رشد برگزار گردید. ...
پرورش حلزون طبی  اسکارگو
واحد های فناور مرکز رشد
پرورش حلزون طبی اسکارگو
پرورش حلزون طبی حلزون نوعی نرم تن است که در رده شکم پایان قرار دارد. علت اینکه حلزون را در رده شکم پایان قرار داده‌اند این است که در حقیقت تمام قسمت بدن پای آن به شمار می رود. حلزون توسط غده هایی که در پای شکمی دارد ماده...
آشنایی با قوانین وامتیازات مرکز رشد واحدهای فناور
وبینار
آشنایی با قوانین وامتیازات مرکز رشد واحدهای فناور
آرشیو خبرها