هفتمین جلسه شورای مرکز رشد
جلسه

هفتمین جلسه شورای مرکز رشد

جلسه برگزاری برسی مشکلات شرکتهای دانش بنیان جلسه ، امروز دوشنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۸ در مرکز رشد دانشگاه رازی مستقر در...

شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

هشتمین جلسه شورای مرکز رشد
جلسه
هشتمین جلسه شورای مرکز رشد
هشتمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی روز سه شنبه مورخ 26 آذر ماه در محل دفتر مرکز رشد برگزار و سه ایده رسیده به مرکز مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه که به مدت 3ساعت به طول انجامید آقای مهندس...
هفتمین جلسه شورای مرکز رشد
جلسه
هفتمین جلسه شورای مرکز رشد
جلسه برگزاری برسی مشکلات شرکتهای دانش بنیان جلسه ، امروز دوشنبه ۴ آذرماه ۱۳۹۸ در مرکز رشد دانشگاه رازی مستقر در دانشکده علوم اجتماعی با موضوع برسی مشکلات واحدهای فعال دانش بنیان وراه کار مناسب وحمایت جهت ادامه...
ششمین جلسه شورای مرکز رشد
جلسه
ششمین جلسه شورای مرکز رشد
ششمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی روز سه شنبه مورخ 28 آبان ماه در محل دفتر مرکز رشد برگزار و یک ایده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه که به مدت ۳ ساعت به طول انجامید آقای مهندس صمیمی راد...
چهارمین جلسه شورای مرکز رشد
جلسه
چهارمین جلسه شورای مرکز رشد
چهارمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی روز سه شنبه مورخ 24تیرماه در محل دفتر مرکز رشد برگزار و دو ایده رسیده به مرکز در خرداد ماه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید آقای محسن اخلاقی...
آرشیو خبرها

اطلاعیه ها