نمایشگر یک مطلب

 

پیمایش

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.
آموزش
آموزش کسب وکاربا حضور اعضای هیئت علمی

آموزش

بسم الله الرحمن الرحیم آموزش تدوین کسب وکار با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی که متقاضی ورود به مرکز رشد واحدهای...

جمعه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

اخبار و انتصابات

آموزش
آموزش کسب وکاربا حضور اعضای هیئت علمی
آموزش
بسم الله الرحمن الرحیم آموزش تدوین کسب وکار با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی که متقاضی ورود به مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی می باشند با تدریس دکتر محمد بهمن در محل مرکز رشد برگزار گردید. ...
پرورش حلزون طبی  اسکارگو
واحد های فناور مرکز رشد
پرورش حلزون طبی اسکارگو
پرورش حلزون طبی حلزون نوعی نرم تن است که در رده شکم پایان قرار دارد. علت اینکه حلزون را در رده شکم پایان قرار داده‌اند این است که در حقیقت تمام قسمت بدن پای آن به شمار می رود. حلزون توسط غده هایی که در پای شکمی دارد ماده...
آشنایی با قوانین وامتیازات مرکز رشد واحدهای فناور
وبینار
آشنایی با قوانین وامتیازات مرکز رشد واحدهای فناور
شرکت ایده سازان زیستی زاگرس
گزارش فعالیتها
شرکت ایده سازان زیستی زاگرس
شرکت ایده سازان زیستی زاگرس در سال ۱۳۹۳ در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی تاسیس گردید. و در سال ۱۳۹۵ دانش بنیان گردید. اهداف این شرکت کمک به انجام تحقیقات در حوزه های علوم زیستی، پزشکی و کشاورزی، ارائه...
آرشیو خبرها