آموزش - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش

آموزش


 

بسم الله الرحمن الرحیم

 آموزش تدوین کسب وکار با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی که متقاضی ورود به مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی می باشند با تدریس دکتر محمد بهمن در محل مرکز رشد برگزار گردید.