نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه

بازدید معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر هدایت حاتمی معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، امروز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ از مرکز رشد دانشگاه رازی مستقر در دانشکده علوم اجتماعی بازدید به عمل آورد . دکتر حاتمی به همراه دیگر مسئولان از واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه رازی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحدها و مسائل آنها قرار گرفت . فعالان واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه رازی مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را در حضور معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه مطرح کردند و به تبیین فعالیت خود پرداختند .   دکتر حاتمی پس از استماع مشکلات و نقطه نظرات واحدهای فناور، قول مساعد جهت پیگیری مشکلات و کمک به تولید و اثرگذاری هرچه بیشتر این واحدها را داد . دکتر حاتمی معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در جریان این بازدید، رشد و توسعه‌ای که خاستگاه علمی داشته باشد را پایدار و پیشرو ذکر کرد و گفت: کرمانشاه از موفق ترین استان‌های کشور در زمینه رشد شرکت‌های دانش بنیان است و به همین منظور نگاه ویژه و مثبتی به این مقوله داریم و حمایت‌های زیادی هم در این زمینه انجام داده ایم. معاون استانداری کرمانشاه اظهار داشت: شرکت‌ها و واحدهای زیادی‌ که دارای خدمات متنوع و متفاوتی هستند در این مرکز حضور دارند اما ارتباط مناسبی بین این واحدها دیده نمی‌شود که بتوانند هم پوشانی لازم را در حمایت از همدیگر داشته باشند که این مسئله باید رفع شود تا بهره ‌ وری این مرکز و نیز شرکت‌هایی که در این مرکز هستند افزایش یابد. دکتر حاتمی بر ضرورت ایجاد مراکز مهارت اندوزی در زمینه کسب و کار تأکید و بیان داشت: راه اندازی مدرسه کسب و کار باید یکی از اولویت‌های استان شده و دولت هم در این زمینه کمک‌های لازم را اختصاص خواهد داد. وی گفت: ده مرکز رشد در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی استان وجود دارد که باید رابطه معناداری با هم داشته باشند و از جزیره‌ای عمل کردن خارج شوند تا بتوانیم از بستر علم و دانش بهره‌وری مطلوبی برای ایجاد کار و اشتغال داشته باشیم. دکتر حاتمی افزود: توسعه بازار واحدهای تولیدکننده مراکز رشد باید به یک هدف اولویت دار تبدیل شود و محصولات تولید شده در این مراکز بتوانند کیفیت خود را در جامعه هدف نشان دهند و به درآمدزایی برسند. شایان ذکر است؛ مرکز رشد دانشگاه رازی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و هم اکنون ۴۵ واحد فناور در این مرکز راه اندازی شده است . از مجموع واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه رازی، ۱۲ واحد در حوزه کشاورزی، ۵ واحد در حوزه فنی و حرفه ای، ۶ واحد در حوزه IT ،  ۴ واحد در حوزه تربیت بدنی و مابقی در حوزه دانشکده علوم اجتماعی فعال هستند . در بازدید امروز، دکتر معصومه خان احمدی رئیس پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، آقای کردستانی مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، دکتر عیدی رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، دکتر حجاریان مدیر مرکز رشد دانشگاه و سایر مسئولان، حضور داشتند .      
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دکتر هدایت حاتمی معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، امروز سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ از مرکز رشد دانشگاه رازی مستقر در دانشکده علوم اجتماعی بازدید به عمل آورد.دکتر حاتمی به همراه دیگر مسئولان از واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه رازی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحدها و مسائل آنها قرار گرفت.

فعالان واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه رازی مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را در حضور معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه مطرح کردند و به تبیین فعالیت خود پرداختند.

 دکتر حاتمی پس از استماع مشکلات و نقطه نظرات واحدهای فناور، قول مساعد جهت پیگیری مشکلات و کمک به تولید و اثرگذاری هرچه بیشتر این واحدها را داد.

دکتر حاتمی معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در جریان این بازدید، رشد و توسعه‌ای که خاستگاه علمی داشته باشد را پایدار و پیشرو ذکر کرد و گفت: کرمانشاه از موفق ترین استان‌های کشور در زمینه رشد شرکت‌های دانش بنیان است و به همین منظور نگاه ویژه و مثبتی به این مقوله داریم و حمایت‌های زیادی هم در این زمینه انجام داده ایم.

معاون استانداری کرمانشاه اظهار داشت: شرکت‌ها و واحدهای زیادی‌ که دارای خدمات متنوع و متفاوتی هستند در این مرکز حضور دارند اما ارتباط مناسبی بین این واحدها دیده نمی‌شود که بتوانند هم پوشانی لازم را در حمایت از همدیگر داشته باشند که این مسئله باید رفع شود تا بهره
وری این مرکز و نیز شرکت‌هایی که در این مرکز هستند افزایش یابد.

دکتر حاتمی بر ضرورت ایجاد مراکز مهارت اندوزی در زمینه کسب و کار تأکید و بیان داشت: راه اندازی مدرسه کسب و کار باید یکی از اولویت‌های استان شده و دولت هم در این زمینه کمک‌های لازم را اختصاص خواهد داد.

وی گفت: ده مرکز رشد در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی استان وجود دارد که باید رابطه معناداری با هم داشته باشند و از جزیره‌ای عمل کردن خارج شوند تا بتوانیم از بستر علم و دانش بهره‌وری مطلوبی برای ایجاد کار و اشتغال داشته باشیم.

دکتر حاتمی افزود: توسعه بازار واحدهای تولیدکننده مراکز رشد باید به یک هدف اولویت دار تبدیل شود و محصولات تولید شده در این مراکز بتوانند کیفیت خود را در جامعه هدف نشان دهند و به درآمدزایی برسند.


شایان ذکر است؛ مرکز رشد دانشگاه رازی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد و هم اکنون ۴۵ واحد فناور در این مرکز راه اندازی شده است.

از مجموع واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه رازی، ۱۲ واحد در حوزه کشاورزی، ۵ واحد در حوزه فنی و حرفه ای، ۶ واحد در حوزه IT،  ۴ واحد در حوزه تربیت بدنی و مابقی در حوزه دانشکده علوم اجتماعی فعال هستند.

در بازدید امروز، دکتر معصومه خان احمدی رئیس پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، آقای کردستانی مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، دکتر عیدی رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، دکتر حجاریان مدیر مرکز رشد دانشگاه و سایر مسئولان، حضور داشتند.