جلسه شورای مرکز رشد مورخ 20 خردادماه 97 - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای مرکز رشد مورخ 20 خردادماه 97

جلسه شورای مرکز رشد مورخ 20 خردادماه 97


بسمه تعالی

جلسه شورای مرکز رشد جهت ارزیابی ایده های ارائه شده در تاریخ 20 خردادماه 97 برگزار گردید