سومین جلسه شواری مرکز رشد - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه شواری مرکز رشد

سومین جلسه شواری مرکز رشد


سومین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی با حضور اعضای شورا در محل مرکز رشد واحدهای فناور در روز سه-شنبه 28 خردادماه برگزار گردید. در این جلسه که با حضور دکتر حجاریان مدیریت مرکز رشد، مهندس زندگندمی و مهندس صمیمی راد از فعالان بخش خصوصی، آقای اخلاقی مدیریت شعب پست بانک استان، مهندس ایمانی معاون سازمان فنی وحرفه¬ای استان و دکتر بهمن برگزار گردید، دو ایده پرورش حلزون درمانی_ خوراکی و ایده تولید علوفه جدید آرتیشو و عرضه آن بصورت سیلو شده و بسته¬بندی شده مطرح و مورد تائید اعضای شورا قرار گرفت.

سومین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی با حضور اعضای شورا در محل مرکز رشد واحدهای فناور در روز سه­شنبه 28 خردادماه برگزار گردید. در این جلسه که با حضور دکتر حجاریان مدیریت مرکز رشد، مهندس زندگندمی و مهندس صمیمی راد از فعالان بخش خصوصی، آقای اخلاقی مدیریت شعب پست بانک استان، مهندس ایمانی معاون سازمان فنی وحرفه­ای استان و دکتر بهمن برگزار گردید، دو ایده پرورش حلزون درمانی_ خوراکی و ایده تولید علوفه جدید آرتیشو و عرضه آن بصورت سیلو شده و بسته­بندی شده مطرح و مورد تائید اعضای شورا قرار گرفت.