هشتمین جلسه شورای مرکز رشد - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتمین جلسه شورای مرکز رشد

هشتمین جلسه شورای مرکز رشد


 

هشتمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی روز سه شنبه مورخ  26   آذر ماه در محل دفتر مرکز رشد برگزار و سه ایده رسیده به مرکز  مورد بررسی قرار  گرفت. در این جلسه که به مدت 3ساعت به طول انجامید آقای مهندس ایمانی معاون پشتیبانی سازمان فنی و حرفه ای، مهندس زند گندمی نماینده بخش خصوصی، دکتر مرادی عضو شورا، دکتر بیاتی مدیریت مرکز رشد واحدهای فناور و دکتر بهمن و مهندس کاوسی حضور داشتند. در پایان این جلسه ایده مشاور پلاس مورد تائید و ایده مرکز مشاوره تحصیلی- شغلی رازی رد .وایده مرکز مشاوره آماری حاضر نشد/.