چهارمین جلسه شورای مرکز رشد - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه شورای مرکز رشد

چهارمین جلسه شورای مرکز رشد


 

چهارمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی روز سه شنبه مورخ 24تیرماه در محل دفتر مرکز رشد برگزار و دو ایده رسیده به مرکز در خرداد ماه مورد بررسی قرار  گرفت. در این جلسه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید آقای محسن اخلاقی مدیریت شعب پست بانک استان، مهندس ایمانی معاون سازمان فنی و حرفه ای، مهندس صمیمی راد نماینده بخش خصوصی، دکتر زبرجدی، دکتر مرادی، دکتر عبادی از اعضای هئیت علمی، دکتر یاسر شهبازی مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر حجاریان مدیریت مرکز رشد واحدهای فناور و دکتر بهمن معاون و مشاور مرکز رشد حضور داشتند. در پایان این جلسه ایده مزرعه عمودی ائروپونیک قابل حمل مورد تائید و ایده مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره عمومی رد شد.